กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบแนวทางสมัยใหม่นิยม (modernism) และการวิพากษ์ฉากในภาพยนตร์ของ สแตนเลย์ คูบริค (Stanley Kubrick) และ จาร์ค ตาติ (Jacques Tati) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล