กลับไปที่รายละเอียดของบทความ “ทุนทางสังคม” ทรัพยากรมนุษย์ทางวัฒนธรรม: ว่าด้วยเครือข่ายช่างทำเรือยาวจังหวัดพิจิตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF