กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมต่อมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ำของพนักงานประจำเรือ กรณีศึกษาการเดินเรือเส้นทางพัทยา - เกาะล้าน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF