กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พุทธเศรษฐศาสตร์: โอกาส อุปสรรค และการจัดการระบบการค้าข้าว ของผู้ส่งออกข้าวไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF