กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการค้าทุเรียนกรณีศึกษาการค้าของพ่อค้าคนกลาง ในจังหวัดจันทบุรี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF