กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF