กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริการสาธารณะแนวใหม่โดยใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ กรณีศึกษาสถานการณ์ COVID 19 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF