กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืน Download Download PDF