กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2022): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565) Download Download PDF