กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบและการปรับตัวของการท่องเที่ยวชุมชนจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในเขตพื้นที่หมู่บ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ Download Download PDF