กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสร้างรูปแบบ มาตรการและวิธีการดับทุกข์ของผู้พิการในสังคมไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล