กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ศึกษาการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวทางของศูนย์ วิปัสสนามูลนิธิโพธิวัณณา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF