กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาโปรแกรมการฝึกโยคะอาสนะตามแนวพุทธจิตวิทยา เพื่อเพิ่มพฤฒิพลังในผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF