กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษและภาษาไทย: ความเหมือนและความแตกต่าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF