กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เว็บฝึกอบรมห้องสมุดเสมือนจริงเพื่อพัฒนาการรู้สารสนเทศ โดยใช้กรณีศึกษาเรื่องการใช้สารสนเทศในห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล