กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในศตวรรษที่ 21 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเมืองชัยพระเจ้าตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล