กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวและคติสมบูรณ์แบบเพื่อทำนายความวิตกกังวลทางสังคม ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในภาคใต้ของประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล