กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Gig Worker: ความท้าทายของภาครัฐในการบริหารจัดการแรงงานอิสระคนไทยภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล