กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พัฒนาการเกิดของมนุษย์ในอัคคัญญสูตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF