กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คำเรียกสีในบริบทสังคมไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF