กลับไปที่รายละเอียดของบทความ 60 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับการดำเนินงานของชมรมผู้สอนวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ชสบ.) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล