กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักพัฒนาห้องสมุดและการรู้หนังสือของปวงชนชาวไทย "รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประจำปี 2551" ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF