สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักพัฒนาห้องสมุดและการรู้หนังสือของปวงชนชาวไทย "รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประจำปี 2551"

  • สุจิตร สุวภาพ รองผู้อำนวยการ ส่วนเครือข่ายความรู้ ฝ่ายบริการความรู้ผู้ลงทุนสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน กรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประธานแผนกมาตรฐานห้องสมุด สมาคมห้องสมุดฯ และประธานชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดฯ
คำสำคัญ: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, นักพัฒนาห้องสมุด, การรู้หนังสือ, ไทย, รางวัล, แม้นมาส, ชวลิต, 2551

บทคัดย่อ

Inside the article

TOWCeq.jpg TOW63z.jpg

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2019-02-21
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ