กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ Walailak Journal of Science and Technology ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ระหว่างปี พ.ศ.2555-2563: การวิเคราะห์บรรณมิติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล