ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

Thai Library Association Committee

คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร

บรรณาธิการ
(Editor-in-Chief)
 Assoc. Prof. Dr. Tasana Hanpol Thai Library Association

กองบรรณาธิการ
(Editorial Board)

 

 

 

 

Assoc. Prof. Dr. Namtip Wipawin


Assist. Prof. Dr.Jutharat Nokkaew

Assist. Prof. Dr.Sonthaya Salee

Dr. Duangkaew Ngernpoolsap

Dr.Prasittichai Lertratanakehakarn

Ms. Preeyaporn Rerkpinai

Mr. Chatree Wongkaew


Ms. Kanokwan Buangam

Sukhothai Thammathirat Open University

Chandrakasem Rajabhat University

Pibulsongkram Rajabhat University

Kasetsart University

National Library of Thailand

Chulalongkorn University

Sukhothai Thammathirat Open University

Thammasat University

กองบรรณาธิการนานาชาติ
(International Editorial Board)

Professor Dr. Chao-chen Chen


Professor Dr. Dong-Geun Oh

Professor Dr.Chennupati K.Ramaiah

 

Professor Dr.Agnes Hajdu Barat

 

National Taiwan Normal University, Taiwan

Keimyung University, Korea

Pondicherry University, India

 

Eotvos Lorand University, Hungary

ผู้จัดการวารสารวิจัยฯ

Ms. Suchit Suvaphab

Thai Library Association