กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการ ความสามารถในการทำกำไรกับ ผลตอบแทนกรรมการบริหาร: หลักฐานเชิงประจักษ์ กลุ่มบริษัทดัชนี SET 50 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy