กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy