วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีตบล็อกระบายอากาศในการต้านทานการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังอาคาร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล