วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการพัฒนาความรู้การจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล