วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาชุดการสอนวิชาโครงการ รหัสวิชา 30101-8501 โดยใช้เทคนิคการสอน แบบใช้โครงงานเป็นฐาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy