วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การสกัดปริมาตรน้อยด้วยการประยุกต์วิธีแคชเชอร์สำหรับวิเคราะห์อะคริลาไมด์ในผลิตภัณฑ์อาหาร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy