Return to Article Details กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างพฤติกรรมการตอบสนองของเจเนอเรชั่นวายสำหรับธุรกิจร้านขายของชำในประเทศไทย Download Download PDF