Return to Article Details จุดพลิกจากวิกฤตสู่ความเติบโตที่ยั่งยืน: โอกาสทางการพัฒนาของธุรกิจผู้รับจ้างผลิตเสื้อผ้าตามแบบและตราสินค้าของลูกค้าในประเทศไทย Download Download PDF