กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์จากต้นอ่อนก้ามปู กระถินบ้าน ข้าว กข. 6 และข้าวฟ่าง เคยู 630 ที่ผลิตด้วยเอนไซม์ไคติเนส Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy