กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราของไคโตซานโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผลิตด้วยเอนไซม์ไคโตซาเนสที่สกัดจากต้นอ่อนก้ามปู Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy