กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากเปลือกกล้วยน้ำว้าเสริมกาบกล้วย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy