กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อแป้งกล้วยทอดสำเร็จรูปของผู้ประกอบการขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF