กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกผ้าปักชาวเขาเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับกลุ่มผ้าปักชาวเขา บ้านคลองเตย ตำบลคลองลานพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล