กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการพัฒนาสำนักงบประมาณของรัฐสภาประเทศไทย ตามคำแนะนำขององค์กรเครือข่ายสำนักงบประมาณของรัฐสภาทั่วโลก และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy