กลับไปที่รายละเอียดของบทความ “เวลา คือ พื้นที่ปิดล้อม”: อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงเวลาตามระบบปฏิทินในภาษาไทยถิ่นลําาปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF