กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เด็กคือผ้าขาว (?): ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเด็กกับสังคมที่นำเสนอผ่าน เรื่องสั้นรางวัลซีไรต์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF