กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในวัจนกรรมการตักเตือนในภาษาไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy