กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาคำว่า "เป็น" ในสมัยรัชกาลที่ 5 เปรียบเทียบกับสมัยปัจจุบัน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF