กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบคำถามของดารานักแสดงไทยในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF