กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF