กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ส่งเสริม การคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF