กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับตัวทางด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของชาวไทย ที่อาศัยอยู่ในเมืองออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล