กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กในการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ และทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยชุมชนมีส่วนร่วม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy