กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดวาระข่าวสารของวารสารกองทัพไทย กับพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของข้าราชการทหาร สังกัดกองบัญชาการกองทัพ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล