กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดวาระข่าวสารของวารสารกองทัพไทย กับพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของข้าราชการทหาร สังกัดกองบัญชาการกองทัพ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF
⚠️ System is in read only mode for maintenance and upgrade between Jan 4, 2022 and Jan 20, 2022 more