กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นวัตกรรมการจัดการผ่านแอปพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารในการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่าในเขตภาคเหนือของประเทศไทย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล